FAQ

Odgovor: Prvo da razdvojimo pojam programiranja od gledanja sadržaja na Youtube-u i igranja igrica na nekom uređaju. Igranje igrica nije isto što i programiranje. Istina, jedan mali broj dece će igrajući igrice da se zapita kako one nastaju i samostalno će krenuti da otkriva programiranje, ali veliki broj dece neće krenuti „u istraživanje“. Mi učimo decu da sama PRAVE igrice pri čemu razvijaju kreativnost, analitičnost i stiču osnovna znanja programiranja i stvaraju dobru osnovu za dalje učenje i savladavanje programskih jezika u starijem uzrastu.

Odogovor: Programski jezik ScratchJr je prilagođen upravo maloj deci koja još nisu savladala slova i čitanje. U ScratchJr-u nema slova, sve je zasnovano na grafičkim programskim blokovima i dete klikćući na odgovarajući grafički blok „piše program“.

Odgovor: Za najmlađe je predviđena jedna ili više pauza u ukupnom trajanju od 10-tak minuta. Pauza je aktivna i koristimo je da se razgibamo i popričamo. Deca na taj način stiču zdrave navike koje će zadržati i u kasnijem uzrastu.

Najveći broj kurseva (Scratch, Lego) je koncipiran tako da moguće da se dete priključi na kurs i kada je kurs uveliko počeo pod uslovom da ima slobodnog mesta u grupi. Međutim, postoje i kursevi koji se moraju pratiti od početka i gde priključivanje nije moguće u nekom kasnijem periodu (Python, Web dizajn, baze podataka).

Za dvoje upisane dece napravili smo poseban popust. Popust je moguće ostvariti i ukoliko je polaznik prethodno pohađao neki od kurseva u našem centru.

Za odrasle imamo nekoliko kurseva koji se održavaju uglavnom intenzivnijim tempom od kurseva za decu.

Kurs “programiranje za naprednije” je u stvari sastavljen od više kurseva koji se mogu pohađati pojedinačno ili kao “blok nastava”. Program ovih kurseva prati program koji prate učenici koji pohađaju specijalizovana IT odeljenja u Gimnazijama. Za praćenje ovih kurseva je neophodno osnovno znanje programiranja stečeno u nekom programskog jeziku. Svi koji nemaju neophodno predznanje mogu da upišu osnovni kurs Pythnona kako bi ga stekli i kasnije mogli da ga prodube.

Sertifikat dobijaju oni polaznici koji su odslušali bar 75% gradiva. Na većini naših kurseva pred kraj kursa se pravi samostalni projekat gde polaznici mogu da pokažu šta su naučili. Na onim kursevima gde se ne radi projekat, predavač procenjuje da li je polaznik ostvario očekivani napredak.