FAQ

Odgovor: Prvo da razdvojimo pojam programiranja od gledanja sadržaja na Youtube-u i igranja igrica na nekom uređaju. Igranje igrica nije isto što i programiranje. Istina, jedan mali broj dece će igrajući igrice da se zapita kako one nastaju i samostalno će krenuti da otkriva programiranje, ali veliki broj dece neće krenuti „u istraživanje“. Mi učimo decu da sama PRAVE igrice pri čemu razvijaju kreativnost, analitičnost i stiču osnovna znanja programiranja i stvaraju dobru osnovu za dalje učenje i savladavanje programskih jezika u starijem uzrastu.

Odogovor: Programski jezik ScratchJr je prilagođen upravo maloj deci koja još nisu savladala slova i čitanje. U ScratchJr-u nema slova, sve je zasnovano na grafičkim programskim blokovima i dete klikćući na odgovarajući grafički blok „piše program“.

Odgovor: Za najmlađe je predviđena jedna ili više pauza u ukupnom trajanju od 10-tak minuta. Pauza je aktivna i koristimo je da se razgibamo i popričamo. Deca na taj način stiču zdrave navike koje će zadržati i u kasnijem uzrastu.

Najveći broj kurseva (Scratch, Lego) je koncipiran tako da moguće da se dete priključi na kurs i kada je kurs uveliko počeo pod uslovom da ima slobodnog mesta u grupi. Međutim, postoje i kursevi koji se moraju pratiti od početka i gde priključivanje nije moguće u nekom kasnijem periodu (Python, Web dizajn, baze podataka).

Za dvoje upisane dece napravili smo poseban popust. Popust je moguće ostvariti i ukoliko je polaznik prethodno pohađao neki od kurseva u našem centru.

Za odrasle imamo nekoliko kurseva koji se održavaju uglavnom intenzivnijim tempom od kurseva za decu.

Ovaj kurs je u stvari sastavljen od više kurseva koji se mogu pohađati pojedinačno ili kao “blok nastava”. Program ovih kurseva prati program koji prate učenici koji pohađaju specijalizovana IT odeljenja u Gimnazijama. Za praćenje ovih kurseva je neophodno osnovno znanje programiranja stečeno u nekom programskog jeziku. Svi koji nemaju neophodno predznanje mogu da upišu osnovni kurs Pythnona kako bi ga stekli i kasnije mogli da ga prodube.

Sertifikat dobijaju oni polaznici koji su odslušali bar 75% gradiva i stekli zadovoljavajuće znanje po proceni našeg predavača.