Kurs baza podataka

Na kursu baza podataka proučava se upitni jezik SQL (Structured Query Language) u MS SQL Server-u. SQL je relacioni upitni jezik koji je jednostavan za učenje i korišćenje. Uniforman je, jer se svi podaci i rezultati operacija prikazuju u vidu tabele. Na časovima se uči projektovanje baza podataka, prave se sql upiti, izučavaju se funkcije u SQL-u i agregatne funkcije. Nakon savladavanja SQL upita, polaznici uče kako da urade eksport podataka u različite formate (.txt i .csv). Kraj kursa je rezervisan za povezivanje SQL servera sa programskim jezikom Python.

Stečeno znanje na ovom kursu omogućuje polazniku da veoma lako koristi i druge platforme za upravljanje bazama podataka. Polaznik uči kako da koristeći sql upitni jezik izvoji željeni skup podataka. Na kraju kursa će znati i kako da dobijeni skup podataka eksportuje u neki dokument željenog formata (napr. u Excel). Na taj način će moći vrlo lako da dođe do željenih izveštaja neophodnih za svakodnevni rad.

Kurs baza podataka je namenjen svima koji žele da prošire svoje znanje iz baza podataka. Nivo kursa je srednji. Mogu da ga pohađaju i početnici, ali i oni koji već imaju neko iskustvo u radu sa bazama podataka. Koristan je zaposlenima koji svakodnevno prave veliki broj izveštaja. Kurs traje 12 dvočasa. Termini održavanja su ili večernji.

Zbog aktuelne epidemiološke situacije kurs se trenutno drži samo online preko Zoom aplikacije.

baze podataka
Prijavite se