Kurs baza podataka

Na kursu baza podataka proučava se upitni jezik SQL (Structured Query Language) u MS SQL Server-u. SQL je relacioni upitni jezik koji je jednostavan za učenje i korišćenje. Uniforman je, jer se svi podaci i rezultati operacija prikazuju u vidu tabele. Na časovima se uči projektovanje baza podataka, prave se sql upiti, izučavaju se funkcije u SQL-u i agregatne funkcije. Nakon savladavanja SQL upita, polaznici uče kako da urade eksport podataka u različite formate (.txt i .csv). Kraj kursa je rezervisan za pravljenje pogleda i kreiranje trigera.

Stečeno znanje na ovom kursu omogućuje polazniku da veoma lako koristi i druge platforme za upravljanje bazama podataka. Polaznik uči kako da koristeći sql upitni jezik izvoji željeni skup podataka. Na kraju kursa će znati i kako da dobijeni skup podataka eksportuje u neki dokument željenog formata (napr. u Excel). Na taj način će moći vrlo lako da dođe do željenih izveštaja neophodnih za svakodnevni rad.

Kurs baza podataka je namenjen svima koji žele da prošire svoje znanje iz baza podataka. Nivo kursa je srednji. Mogu da ga pohađaju i početnici, ali i oni koji već imaju neko iskustvo u radu sa bazama podataka. Naročito je koristan zaposlenima koji svakodnevno prave veliki broj izveštaja. Kurs traje 10 dvočasa, a dinamika održavanja je jedan dvočas nedeljno, tako da se kurs završi za oko dva i po meseca. Termini održavanja su ili večernji radim danima ili vikendom. Radi se u grupama koje imaju do 8 polaznika.

Kurs se održava 2 puta godišnje, a sledeći termin početka kursa je januar 2020. godine. Kurs se održava u našim prostorijama na Novom Beogradu. Redovna cena kursa je RSD 30 000,00, a svi koji se prijave do 1. decembra ostvaruju popust od 20%. Rezervacija mesta iznosi 2000 dinara što je uslov za učešće na kursu. Za kurs se možete prijaviti na našoj stranici za upis. Rezervacija se može otkazati 7 dana pre početka kursa, a može se iskoristiti i u narednom roku. Kurs se po potrebi organizuje i za firme izvan redovnih termina.

baze podataka
Prijavite se