Baze podataka

Radi se upitni programski jezik SQL (Structured Query Language)u MS SQL Server-u. Stečeno znanje na ovom kursu omogućiće polazniku da veoma lako koristi razne sisteme za upravljanje bazama podataka. Postavljanjem upita korisnik može veoma brzo da prikaže željeni skup podataka koji treba da zadovolji određene uslove. Kursevi su namenjeni i zaposlenima koji žele da unaprede svoje znanje u kreiranju izveštaja poslovanja.