Automatsko testiranje softvera – prekvalifikacija u zanimanje automatski tester

Šta je automatsko testiranje softvera? Ko može da postane automatski tester? Koliko vremena treba da neko ovlada automatskim testiranjem? Koliko vremena treba nekom da se prekvalifikuje da bi se bavio automatskim testiranjem?

Šta je automatsko testiranje softvera?

Krenimo redom. Objasnićemo prvo šta je automatsko testiranje softvera. Svakim danom se povećava broj programera. Veći broj programera generiše veliki broj raznih aplikacija. Za svaku aplikaciju je neophodno da bude funkcionalna i da radi upravo ono čemu je namenjena. Da bismo bili sigurni u funkcionalnost napisanog programa, neophodno je da svaki program prođe proces testiranja. Proces testiranja softvera ima za cilj da ukloni funkcionalne i nefunkcionalne nedostatke čime se poboljšava njegov kvalitet i povećava udobnost u korišćenju. E to je posao za manuelnog i automatskog testera.

Šta radi automatski tester?

U čemu je razlika između manuelnog i automatskog testiranja? Kod manuelnog testiranja softvera čovek ručno obavlja sve potrebne korake, dok kod automatskog testiranja, testovi se pokreću automatski i izvršavaju od strane programa. A program za testiranje piše osoba koja se bavi automatskim testeiranjem. Programi za testiranje se pišu u određenim alatima, a neki od njih će polaznici naučiti upravo na ovom kursu. Program koji napišu omogućava automatsko izvršavanje koraka, unos podataka, upoređivanje dobijenih rezultata sa očekivanim u softveru čiji se kvalitet testira. Na taj način se pronalaze greške u softveru koje će biti naknadno ispravljene od strane programera.

S obzirom da je automatsko testiranje dosta kompleksnije i zahteva više znanja, automatski testeri su dosta više plaćeni od manuelnih. Da bi se osoba obučila da radi automatsko testiranje, potrebno je da savlada neki od gore pomenutih alata koji se koriste za automatsko testiranje kao što je Selenium, QTP itd. Za razliku od manuelnog testiranja, automatsko testiranje zahteva i znanje programiranja. Zato je učenje nekog programskog jezika polazna osnova za automatsko testiranje.

Cilj kursa za automatsko testiranje

Prvi korak koji treba da savladate ako želite da se bavite automatskim testiranjem je učenje nekog objektno-orijentisanog jezika. Mi smo odabrali Javu, pa će svi polaznici na početku kursa učiti osnovne koncepte programiranja na primeru Jave. Nakon savladavanja programiranja, polaznici se upoznaju sa konceptom automatskog testiranja. a potom sa pojmom TestCase-a na primeru Selenium biblioteke. Selenium je najzastupljenije open-source rešenje za automatsko testiranje. Kroz veliki broj praktičnih primera polaznici će steći dovoljno znanja koje je neophodno za obavljanje poslova automatskog testiranja. U slučaju intenzivnog kursa to je period od 2 meseca. Nakon kursa za automatsko testiranje od polaznika se očekuje da su sposobni da samostalno prave automatizovane skripte za web aplikacije.

Termini sledećeg ciklusa kursa:

Sledeći ciklus kursa automatsko testiranje počinje 2.novembra i traje do kraja decembra (tročasi su 2 puta nedeljno u večernjim satima).

Za prijave do 15.og oktobra obezbeđen je popust od 40% (neophodno je uplatiti 3000 RSD za rezervaciju mesta).

Regularna cena kursa je 54.000 RSD.

automatski tester

Kome je kurs namenjen

Kurs je namenjen svima koji bi želeli da se prekvalifikuju i obavljaju automatsko testiranje softvera.

Trajanje kursa

Kurs traje 54 časa. Kurs se održava u tročasima 2 puta nedeljno u večernjim terminima. Dužina trajanja kursa je 9 nedelja.

Sertifikat

Na kraju kursa polaznik dobija sertifikat.

Detaljan plan rada kursa automatsko testiranje:

 • Uvod u programski jezik Java
 • Pojam i primena automatskog testiranja
 • Prednosti i nedostaci automatskog testiranja
 • Faktori koji utiču na donošenje odluke za automatizaciju nekog Test Case-a
 • Osnovne postavke projekta za automatizaciju testova
 • Razvoj GUI end-to-end testa uz pomoć Seleniuma i Java programskog jezika
 • Upotreba lokatora za pronalazenje elemenata na web stranici, i rukovanje elementima
 • Uporedjivanje očekivanih i stvarnih rezultata akcija u testu
 • Upotreba ulaznih setova podataka za automatski test
 • Primena Cucumber BDD frameworka i Gherkin jezika za pisanje testnih scenarija
 • Izvršavanje automatskih testova na Jenkinsu
 • Izvršavanje automatskih testova iz komandne linije
 • Generisanje izveštaja kroz Jenkins Test
 • Praktičan primer automatizacije
 • Finalni samostalni projekat

Predavač

Predavač na kursu je dipl. mat. Bojana Jovanović.  Tokom 13 godina rada u IT-u Bojana je stekla ogromno iskustvo iz Jave, baza podataka i QA-a. Preko 15 godina se bavi edukacijom i ima ogromno iskustvo i sposobnost da prenese znanje čak i apsolutnim početnicima.

UPIŠITE KURS