Kurs C# za decu – osnovni nivo

Kurs C# za decu namenjen učenicima koji žele da nauče osnove ovog popularnog programskog jezika. Poželjno je (ali nije neophodno) da polaznici imaju prethodno iskustvo u Python-u.

Teme koje se obrađuju na kursu:

  • Upoznavanje sa okruženjem
  • Promenljive
  • Unos podataka
  • Tipovi podataka i operatori
  • Uslovno izvršavanje
  • Grananje
  • Rad sa stringovima
  • Ispravljanje grešaka
  • Ulazni i izlazni parametri

Zbog aktuelne epidemiološke situacije ovaj kurs se trenutno drži samo online preko Zoom aplikacije individualno, poluindividualno i u grupama do 5 polaznika. Takođe, uživo držimo samo individualne i poluindividualne časove.

C# kurs
Prijavite se