Kurs pravljenja igrica u Python-u – Pygame

Kurs pravljenja igrica u Python-u je namenjen onima koji žele da prošire svoje znanje Python-a na zanimljiv način. Na kursu se najvećim delom prave igrice korišćenjem biblioteke PyGame. Za razliku od Scratch-a, pravljenje igrica u Pyhton-u je daleko teže i zahtevnije. Neophodno je da polaznici imaju prethodno iskustvo u Python-u. Ovaj kurs je daleko zahtevniji od osnovnog kursa Python-a, i pohađanjem ovog kursa polaznici će imati priliku da usavrše razvoj algoritamskog načina razmišljanja. Na kursu će proći i implementirati i kompleksnije algoritme. Takođe, pošto je ovo malo viši nivo, od polaznika se očekuje da budu što samostalniji u razvoju aplikacija.

Pre upisa na kurs obavlja se testiranje polaznika kako bi se utvrdio nivo znanja. Na kraju kursa uspešni polaznici dobijaju sertifikat.

Zbog aktuelne epidemiološke situacije ovaj kurs se trenutno drži samo online preko Zoom aplikacije individualno, poluindividualno i u grupama do 5 polaznika. Uživo držimo samo individualne i poluindividualne časove.

pygame
Prijavite se