Kursevi LEGO WeDo 2.0 Robotike

Lego WeDo 2.0 predstavlja sigurno najbolje edukativno sredstvo u STEM edukaciji. Pomoću najnovijih Lego wedo 2.0 kompleta moguće je napraviti preko 100 različitih robota i mehanizama! Praveći robote i razne mehanizme, deca se odlično zabavljaju ali i uče kako rade razni mehanički uređaji. Sklapaju različite modele robota koje programiraju da izvršavaju određene zadatke. Tokom izrade modela prolaze kroz sve faze prisutne u inženjerskom dizajniranju: od definisanja problema, preko planiranja, pravljenja rešenja, njegove modifikacije, i na kraju objašnjavanja rešenja. Da bi došli do cilja moraju da rade u paru čime se podstiče kolaboracija i komunikacione veštine.

Kurs Lego WeDo 2.0 robotike smo podelili na 2 nivoa: osnovni i napredni. U okviru osnovnog nivoa, deca imaju priliku da se upoznaju sa različitim temama kao što su: reciklaža, zaštita od poplava, oprašivanje biljaka, zemljotresi, istraživanje svemira i mnoge druge. Na svakom času se obrađuje jedna tema i na osnovu detaljnih instrukcija i uz pomoć predavača pravi se odgovarajući robot-mehanizam. Na primer, prilikom obrađivanja teme “svemira”, pravi se robot-rover koji služi za istraživanje dalekih planeta. Poslednji deo časa je posvećen programiranju – deca imaju zadatak da “napišu program” koji će da pokrene napravljenog robota. Na kraju odslušanog kursa dete dobija štampani i digitalni sertifikat.

Nakon završenog osnovnog nivoa, dete može da pohađa i napredni nivo. Na naprednom nivou, deca dobijaju zadatke da bez detaljnih instrukcija konstruišu razne mehanizme. Programi koji se pišu su kompleksniji, a učešće deteta tokom projektovanja je veće nego na osnovnom nivou. Na ovom nivou detetova kreativnost dolazi do izražaja. Takođe, izražena je i razmena ideja u okviru tima i saradnja sa ostalim članovima tima. Na kraju ovog kursa dete dobija štampani i digitalni sertifikat.

Oba nivoa traju celo jedno polugodište. Nastava se izvodi tokom celog polugodišta sa pauzama za vreme raspusta i praznika. Deca se kursu mogu priključiti bilo kad, s tim da ako ne prisustvuju minimalnom broju časova ne mogu dobiti sertifikat. Poslednjih nekoliko časova je posvećeno završnim projektima koji su neophodni za dobijanje sertifikata. Cilj lego robotike je posticanje kolaborativnosti pa su deca podeljena u timove od 2 člana. Lego wedo 2.0 robotika je dostupna na svim lokacijama. Na nekim lokacijama se održava i tokom školskog raspusta u vidu intenzivnih radionica.

Važna napomena: Kurs nije moguće držati online, već samo uživo. Zbog aktuelne epidemiološke situacije se trenutno drži kao poluindividualni (grupe od dva polaznika).

Predavači

Žaklina Jovanović, dipl. mat.

Žaklina Jovanović

Anđela Vasilevska, dipl. inf.

Anđela Vasilevska
Prijavite se