Kurs naprednog Excela

Kurs naprednog Excela je namenjen svima koji žele da u potpunosti iskoriste sve prednosti koje pruža ovaj moćan alat. Pored Word-a, jedan od najkorišćenijih programa iz Microsoft Office paketa je definitivno Excel. Excel je pre svega svoju primenu našao u poslovnom okruženju, zbog toga što  olakšava rad sa velikom količinom podataka i brojeva – na efikasan način se može obaviti složen proračun.  Za slušanje ovog kursa je neophodno da polaznik ima osnovno znanje Excel-a.  Na kursu naprednog Excela se obrađuju sledeće teme: filtriranje podataka, uslovno formatiranje, zatim funkcije: sumif, sumifs, countif, countifs, if,  ugnježdeno if, itd. Jedan deo kursa je posvećen i validaciji i sortiranju podataka u Excelu, pravljenju grafikona, i pripremi za štampu. Posebna pažnja je posvećena funkcijama lookup, vlookup, i, naravno, pivot tabelama.

Kurs naprednog Excela traje 4 tročasa. Posle svakog tročasa polaznik dobija domaći koji služi za proveru i utvrđivanje znanja. Primeri su praktični i većina je iz oblasti finansija. Sledeći ciklus naprednog Excela kreće 1. marta. Kurs se održava u Gandijevoj na Novom Beogradu. Predavač ima preko 15 godina praktičnog iskustva u Excelu. Puna cena kursa je 18.000 dinara. Svi koji se prijave do 18. januara ostvaruju popust od 30%, a između 19.januara i 31.januara ostvaruju popust od 20%. Možete se prijaviti na našoj stranici za upis. Rezervacija mesta iznosi 2000 dinara što je uslov za učešće na kursu. Rezervacija se može otkazati 7 dana pre početka kursa, a može se iskoristiti i u narednom roku. Kurs se po potrebi organizuje i za firme izvan redovnih termina.

Predavači

dr Sanja Vuković

Sanja Vuković
Upišite se