Napredni Excel

Pored Word-a, jedan od najkorišćenijih programa iz Microsoft Office paketa je definitivno Excel. Ovaj program je pre svega svoju primenu našao u poslovnom okruženju, zbog toga što  olakšava rad sa velikom količinom podataka i brojeva – na efikasan način se može obaviti složen proračun.

Kurs Napredni Excel je namenjen ekonomistima i svima koji žete da u potpunosti iskoriste sve prednosti koje pruža Excel. Za slušanje ovog kursa je neophodno posedovanje osnovno znanje Excel-a, a nakon završetka ovog kursa svi polaznici naučiće da koriste pivot tabele, filtriraju podatke, nauče uslovno formatiranje, kako pripremiti podatke za štampu itd.

Kurs napredni Excel