Kurs naprednog Excela

Kurs naprednog Excela je namenjen svima koji žele da u potpunosti iskoriste sve prednosti koje pruža ovaj moćan alat. Pored Word-a, jedan od najkorišćenijih programa iz Microsoft Office paketa je definitivno Excel. Excel je pre svega svoju primenu našao u poslovnom okruženju, zbog toga što  olakšava rad sa velikom količinom podataka i brojeva – na efikasan način se može obaviti složen proračun.  Za slušanje ovog kursa je neophodno da polaznik ima osnovno znanje Excel-a.  Na kursu naprednog Excela se obrađuju sledeće teme: filtriranje podataka, uslovno formatiranje, zatim funkcije: sumif, sumifs, countif, countifs, if,  ugnježdeno if, itd. Jedan deo kursa je posvećen i validaciji i sortiranju podataka u Excelu, pravljenju grafikona, i pripremi za štampu. Posebna pažnja je posvećena funkcijama lookup, vlookup, i, naravno, pivot tabelama.

Kurs naprednog Excela traje 8 dvočasa. Posle svakog tročasa polaznik dobija domaći koji služi za proveru i utvrđivanje znanja. Primeri su praktični i većina je iz oblasti finansija. Kurs se po potrebi organizuje i za firme izvan redovnih termina.

Važna napomena: Zbog aktuelne epidemiološke situacije, kurs se trenutno održava samo online preko Zoom aplikacije.

Predavači

Ivana Grujović, dipl. inž.

Ivana Teacher
Upišite se