Kurs Excel osnovni

Kurs Excel osnovni je namenjen svima koji žele da naprave prvi korak u upoznavanju sa ovim moćnim alatom. Pored Word-a, jedan od najkorišćenijih programa iz Microsoft Office paketa je definitivno Excel. Excel je pre svega svoju primenu našao u poslovnom okruženju, zbog toga što  olakšava rad sa velikom količinom podataka i brojeva – na efikasan način se može obaviti složen proračun.  Za slušanje ovog kursa nije neophodno predznanje.  Na kursu Excel osnovni se obrađuju sledeće teme: tabele, oblikovanje podataka, formule, grafički prikaz podataka, grafikoni, priprema za štampu.

Kurs naprednog Excela traje 10 dvočasaa. Posle svakog dvočasa polaznik dobija domaći koji služi za proveru i utvrđivanje znanja. Na kraju kursa polaznici koji uspešno savladaju gradivo dobijaju elektronski sertifikat.

Važna napomena: Zbog aktuelne epidemiološke situacije, kurs se trenutno održava samo online preko Zoom aplikacije.

Predavači

Ivana Grujović, dipl. inž.

Ivana Teacher
Upišite se