Python za decu

Python programski jezik je trenutno jedan od najpopularnijih programskih jezika koji ima široku primenu u svetu. Iako je veoma lak za učenje, Python je sjajan alat za pravljenje moćnih programa, igrica i web aplikacija.

Da li ste znali da sajtovi YouTube, Instagram, DropBox i Reddit rade upravo u programskom jeziku Python?

Python programiranje
Algoritam - programiranje

Kome je kurs namenjen

Kurs je namenjen učenicima od 5. razreda OŠ do 2. razreda SŠ. Podeljen je na dva nivoa.

Teme koje se obrađuju na osnovnom nivou:

 • Uvod u programiranje, rešavanje problema i algoritmi
 • Uvod u IDLE okruženje
 • Tipovi podataka, operatori i promenljive
 • Funkcije input() i print()
 • Rad sa modulima
 • Uslovno grananje i kontrola toka izvršavanja programa
 • Stringovi i funkcije za rad sa stringovima

Teme koje se obrađuju na naprednom nivou:

 • petlje
 • liste
 • rečnici
 • torke
 • definisanje funkcija
 • realizacija složenijih algoritama

Važna napomena:

S obzirom na aktuelnu epidemiološku situacije kurs je trenutno moguće relizovati samo online preko Zoom aplikacije individualne, poluindividualne i u grupama do 5 polaznika.

Uživo držimo samo individualne i poluindividualne.

UPIŠITE SE