Python – priprema za takmičenja

Python programski jezik je trenutno jedan od najpopularnijih programskih jezika koji ima široku primenu u svetu. U našim školama učenici počinju da uče Python u šestom razredu. Python je jedan od programskih jezika u kom se organizuju i takmičenja u programiranju.

Priprema učenika za takmičenja se uglavnom organizuju jedan na jedan ili u jako malim grupama (do 4 polaznika). Na ovim časovima je akcenat na razvijanju algoritamskog načina razmišljanja koje je neophodno u programiranju.

Python programiranje
Algoritam - programiranje

Kome je kurs namenjen

Takmičarsko programiranje je namenjeno učenicima od 5. razreda OŠ do 2. razreda SŠ. Neophodno je da je učenik ima znanje Pythona na nekom osnovnom nivou.

Teme koje se obrađuju na kursu

  • Jednostavni i složeniji algoritmi (prost broj, palindrom, traženje maksimuma, minimuma, sortiranje, računanje faktorijela)
UPIŠITE SE