Robotika za decu

Za razliku od standardnog programiranja, programiranje pomoću robota je manje apstraktno i deca ga lakše i brže usvajaju. Na ovom kursu, deca će uz pomoć 4 različita robota moći da „isprogramiraju“ svoju igru i svoje priče. Mogu da „nateraju“ robota da se kreće i reaguje upravo onako kako su zamislili. Prednost ovog kursa je u tome što deca uče da programiraju ne koristeći tablete ni računare!

Rad sa robotima u okruženju svojih vršnjaka uči decu da identifikuju problem, da zamisle i isplaniraju rešenje, zatim da ga naprave, testiraju i pokažu drugarima. Na taj način prolaze kroz sve faze koje postoje u procesu inženjerskog dizajna.

Nakon završenog kursa dete će naučiti da isprogramira robota da se kreće kroz lavirint istovremeno izbegavajući prepreke. Pored toga, srešće se i sa senzorima i shvatiti kako oni rade. Kroz praktične primere će se upoznati sa naredbama ponavljanja i steći će intuitivnu predstavu da se neke naredbe pojavljuju u paru. Pored poboljšanja logike kod deteta, ovaj kurs ima za cilj da upozna dete sa osnovnim konceptima programiranja. Sticanje ovog znanja u najranijem uzrastu daje detetu veliku prednost u odnosu na vršnjake.

Važna napomena:

Kurs je moguće realizovati samo uživo. Zbog aktuelne epidemiološke situacije kurs je moguće realizovati samo kao individualni i poluindividualni (grupa do 2 deteta).

Robotika za decu

Predavači

Suzana Čugalj, struk. mast. vasp.

Suzana Čugalj

Milica Grujić, dipl. vasp.

Milica Grujić
Prijavite se