Kurs Robotike za školarce

Na kursu robotike za školarce deca imaju priliku da se upoznaju sa mbot robotom. Mbot robot je jako popularan u našim osnovnim školama, a postoji i regionalno takmičenje programiranja mbot robota. Na takmičenju od dece se očekuje da programiraju robota koristeći senzore i motore i definišući brzinu, pravac i vreme kretanja.

Na ovom kursu učenici naše školice prave robota od nule i uče da ga isprogramiraju. Na časovima robotike će imati priliku i da se upoznaju sa velikim brojem senzora. Tokom izrade projekta prolaze kroz sve faze koje su prisutne u dizajniranju, počev od definisanja problema, preko planiranja, projektovanja rešenja, kao i modifikacije rešenje. Predviđeno je da deca rade u paru čime se podstiče kolaboracija i komunikacione veštine. Za razliku od kursa Lego WeDo robotike gde je akcenat na pravljenju robota, ovde je akcenat na programiranju i rešavanju logičkih problema. Takođe, broj dostupnih senzora kod mbot-a je daleko veći nego kod lego robota. Broj dece u grupi je 6, a na jednog robota dolaze 2 deteta.

Kurs robotike za školarce traje 10 dvočasa. Poželjno je, ali nije neophodno, da su deca završila neki kurs Scratch-a.

mbot

Važna napomena:

Kurs se održava samo uživo. S obzirom na aktuelnu epidemiološku situacije kurs je trenutno moguće relizovati samo kao individualni i poluindividualni (grupa od 2 polaznika).

Predavači

Stefan Petković

Stefan Petković

Milena Borisavljević, dipl. def.

Milena Borisavljević
Prijavite se