Kurs Scratch-a

Scratch je programski jezik kojim deca mogu započeti svoje prve ozbiljnije korake u svetu programiranja. U njemu se programira tako što se koriste i slažu jednostavni programski blokovi. Slaganjem programskih blokova, deca mogu da naprave zanimljive animacije i igrice. Zbog svoje jednostavnosti, pogodan je za učenje programiranja u ranom uzrastu.

U ponudi su tri nivoa ovog kursa. Upis na određeni nivo zavisi od uzrasta i predznanja deteta. Nastava se izvodi tokom celog polugodišta sa pauzama za vreme raspusta i praznika. Deca se kursu mogu priključiti bilo kad. Moraju prisustvovati minimalnom broju časova da bi dobila sertifikat. Poslednjih nekoliko časova je posvećeno završnim projektima. Tu se očekuje da dete uz minimalnu pomoć napravi neku animaciju. Pre priključivanja kursu neophodno je da dete prođe testiranje kako bi se utvrdio nivo. Kursevi Scratch-a su dostupni na svim lokacijama. Na nekim lokacijama se održavaju i tokom školskog raspusta u vidu intenzivnih kurseva.

Prvi nivo Scratch-a

Prvi nivo Scratch-a je podeljen na 2 dela: Scratch 1A i Scratch 1B. Nivo 1A je namenjen deci prvog razreda koja su tek naučila da čitaju. Akcenat je na pravljenju animacija sa malo koda. Nivo 1B sadrži za nijasu zahtevnije zadatke i namenjen je onima koji su malo bolji u čitanju i imaju već neko predznanje. Na početku kursa deca uče da rade na računaru. Uče delove računara, razliku između hardvera i softvera. Upoznaju se i sa Paint-om i programom za obradu teksta. Potom upoznaju radno okruženje Scratch-a. Na kraju kursa se od njih se očekuje da usvoje koncept događaja u programiranju i da savladaju naredbe ponavljanja i grananja. Naučiće da dodaju i zvučne efekte. Primeri su pažljivo odabrani tako da se nadovezuju na gradivo koje se u tom uzrastu radi u školi.

Drugi nivo Scratch-a

Drugi nivo Scratch-a je namenjen deci trećeg i četvrtog razreda. Pošto je to uzrast kad blizu 50% učenika već poseduje mobilni telefon, na ovim časovima  se posvećuje pažnja učenju bezbednog ponašanja na internetu. Iako je ovaj nivo izuzetno zahtevan, učenicima je on najzanimljiviji. Na kursu će deca koristiti operatore poređenja i raditi sa blokovima odlučivanja. Upoznaju i pojam promenljive. Od učenika se očekuje da razumeju vrednosti “tačno” i “netačno” dobijenih kao rezultat izvršavanja operatora poređenja. Očekuje se da samostalno ili uz malu pomoć prave jednostavne projekte koristeći blokove naredbi koje su savladali. Takođe se očekuje da samostalno pronađu greške u programu i da ih isprave. Očekuje se da tokom kursa usvoje pojam promenljive i savladaju upotrebu petlji, uslova, logičkih operatora i operatora poređenja.

Treći nivo Scratch-a

Treći nivo Scratch-a je najozbiljiniji i najviše podseća na informatiku i računarstvo u petom razredu. Namenjen je učenicima četvrtog i petog razreda. Neophodno je da su deca u tom trenutku savladala matematiku nižih razreda. Na času se pored Scratch-a detaljno obrađuju i sledeće teme: delovi računara, binarni brojevi, bit i bajt, program za obradu teksta (Word), program za rad sa tabelama (Excel), program za pravljenje prezentacija (Power Point), algoritmi, a ponovo se ističe i bezbedno ponašanje na internetu. U Scratch-u se kroz primere ponavljaju svi blokovi naredbi prisutni na nižim nivoima koji su prošireni novim. Na ovom nivou se učenici upoznaju i sa listama. Svi primeri su matematički složeniji i oslanjaju se na dobro poznavanje deljivosti brojeva, aritmetičke sredine, itd. Zbog toga je ovaj kurs manje atraktivan učenicima kojima matematika nije omiljeni predmet. Preporuka je da za te učenike ovaj nivo ne bude prvo susretanje sa programiranjem. Bitno je da kod dece razvijemo ljubav prema programiranju a ne otpor. Na ovom nivou se učenici osposobljavaju za samostalan rad i uče kako da matematiku koju su savladali u ranijem uzrastu praktično primene.

Pripremili smo za sve zainteresovane priručnik za rad u programu Scratch 2. Osmišljen je tako da pomogne svim našim polaznicima u procesu pravljenja igrica na kursu, a dostupan je i ostalima potpuno besplatno. Priručnik iz Scratch-a možete preuzeti na linku ispod.

Priručnik za Scratch (.pdf)

Upišite se

Važna napomena:

S obzirom na aktuelnu epidemiološku situacije kurs je trenutno moguće relizovati samo online preko Zoom aplikacije individualne, poluindividualne i u grupama do 5 polaznika.

Uživo držimo samo individualne i poluindividualne.

Predavači

Milena Borisavljević, dipl. def.

Milena Borisavljević

Anđela Vasilevska, dipl. inf.

Anđela Vasilevska

Žaklina Jovanović, dipl. mat.

Žaklina Jovanović