Scratch Junior 2019-03-09T01:45:30+00:00

Scratch Junior

ScratchJr je programski jezik koji uvodi Vaše dete u svet programiranja. Pravljenjem interaktivnih priča i igrica – igrajući se, deca usvajaju osnovne principe programiranja. U ScratchJr-u nema slova, sve je zasnovano na grafičkim programskim blokovima čijim kombinovanjem nastaje program. U centru programa se nalazi neki od ponuđenih ili od strane deteta nacrtanih karaktera, a pomoću grafičkih blokova deca ih programiraju da se kreću, skaču i igraju. Radi se na tabletu, deca mogu da da dodaju glasove i zvuk, da ubace svoju sliku i urade još mnoge druge zanimljive stvari čime prave svoju igricu/animaciju. Kurs je baziran na STEM principu. Primeri su pažljivo osmišljeni s ciljem da dete nateraju na razmišljanje i rešavanje postavljenog problema. Tokom časa se prave pauze u kojima se rade različiti eksperimenti koji su u vezi sa problemom koji se u datom trenutku rešava.