STEMKids radionice

Podaci dobijeni kroz OECED-ov Pisa program pokazuju da je za ostvarivanje punog potencijala u 15-oj godini, neophodno da dete sa edukacijom krene u predškolskom dobu. Najbolji rezultati se postižu ukoliko se učenje realizuje kroz igru!

Edukativni centar Procoding je osmislio STEMKids radionice za decu uzrasta od 5-7 godina. Reč STEM je akronim od Science, Technology, Engineering, Mathematics. Ideja STEMKids radionica je da kroz igru uvede predškolce u svet nauke, tehnike, inženjerstva i matematike. Cilj radionica je da se podigne nivo intelektualnih sposobnosti kod dece. To se postiže razvojem logike, analitičkog mišljenja i podsticanja sistematičnog načina razmišljanja.

Na svakoj radionici se obrađuje jedna tema. Na primer, na jednoj od radionica tema je”senke”. Radionica se organizuje kad je lepo vreme. Radi se u parovima. Deca kredom obeležavaju mesto svog para i crtaju njegovu senku. U drugom delu časa se deca vraćaju na početne pozicije i diskutuju šta se desilo sa senkom. Koriste matematičke termine “manja”, “kraća”, “duža”. Od čega zavisi dužina senke? Ako je Sunce na nebu niže da li je senka veća ili manja? To su samo neka od pitanja na koja će deca kroz igru doći do odgovora na STEMKids radionicama.

Radionice se održavaju jednom nedeljno tokom školske godine. Predavači su diplomirani vaspitači koji imaju preko 5 godina iskustva u radu sa decom. Više o predavačima možete videti na strani “o nama”.

Predavači

Važna napomena:

Zbog aktuelne epidemiološke situacije ovaj kurs se trenutno ne održava!

Milica Grujić, dipl. vasp.

Milica Grujić

Suzana Čugalj, struk. mast. vasp.

Suzana Čugalj