Uvod u web dizajn

Sve informacije koje tražimo na internetu nalaze se na nekom sajtu. Verujemo da znate kako da tražite podatke, ali da li znate kako da napravite sajt? Ukoliko ne znate a želite da naučite, na pravom ste mestu. Edukativni centar organizuje kurs web dizajna na kojem učenici uzrasta od 11. do 15. godina uče kako da naprave svoj prvi sajt. Kurs web dizajna je namenjen učenicima od 5. razreda OŠ do 2. razreda SŠ.

Ciljevi kursa Web dizajn

 • Upoznavanje i rad sa osnovnim web tehnologijama HTML5 i CSS3
 • Razumevanje layouta sajta (raspored elemenata na web strani)
 • Razumevanje procesa izrade kompletnog sajta baziranog na te tehnologijama HTML5 i CSS3

Detaljan plan rada na kursu Web dizajn

 • Teorijski uvod u Web i web tehnologije
 • Hijerarhijska postavka fajlova i definisanje root foldera
 • HTML struktura, deklarisanje HTML fajla
 • Osnovni HTML elementi neophodni za konstruisanje web strane sajta
 • HTML vs HTML5
 • Osnove CSS jezika
 • Razumevanje BOX modela
 • Kreiranje layout-a sajta (raspreda elemenata na strani) – FLOAT model, pomoću divova i stilizovanje
 • Kreiranje navigacionog menija na sajtu i galerije
 • Završni rad: Kreiranje jednostavnog web sajta na osnovu skice koju zadaje predavač
 • Proces postavljanja sajta na server

Trajanje kursa

Kurs traje 15 dvočasa. Dinamika održavanja kursa je jednom nedeljno po 90 minuta.

Web dizajn

Predavači

Važna napomena:

Zbog aktuelne epidemiološke situacije ovaj kurs je trenutno moguće realizovati online u vidu invididualnih, poluindividualnih (grupe od 2 polaznika) časova i u grupama do 5 polaznika putem Zoom aplikacije.

Uživo držimo samo individualne i poluindividualne časove.

Nataša Ilić, dipl. vasp.

Nataša Ilić
Prijavite se