Dr Ana Uzelac, dipl. mat.

dr Ana Uzelac Procoding

Diplomirala računarstvo i informatiku na Matematičkom fakultetu u Beogradu 2001. godine. Odbranila doktorsku tezu na Fakultetu organizacionih nauka 2015. godine. Osnivač Procoding-a, nadgleda rad drugih predavača i povremeno aktivno u njima učestvuje. Pored angažovanosti u Procoding-u, zaposlena je i kao docent na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu na užoj naučnoj oblasti „Informatika”. Autor je i koautor udžbenika i više desetina naučnih radova, a njeni članci su citirani veliki broj puta. Njene osnovne oblasti istraživanja su orijentisane na primenu različitih savremenih računarskih tehnologija sa posebnim osvrtom na internet inteligentnih uređaja i njihovu primenu u pametnim učionicama. Njena najveća želja je da zainteresuje najmlađe za programiranje i da ih uvede u svet programiranja. Koristeći bogato 20-godišnje iskustvo, osmislila je sve kurseve koje nudi edukativni centar Procoding. Svaki kurs je napravljen da bude ne samo edukativan, već i zanimljiv deci kako bi na najlakši mogući način dobila što više znanja iz najtraženijeg budućeg zanimanja.