Bojana Jovanović

Bojana Jovanović je rođena 1984. godine i završila je Matematički fakultet, smer računarstvo i informatika.  Tokom 13 godina rada u IT-u Bojana je stekla ogromno iskustvo iz Jave, baza podataka i QA-a. Preko 15 godina se bavi edukacijom i ima ogromno iskustvo i sposobnost da prenese znanje čak i apsolutnim početnicima.