Milica Grujić, dipl. vasp.

Milica Grujić

Rođena je 1991. godine u Beogradu gde je 2014. završila Učiteljski fakultet. Ima višegodišnje iskustvo u radu sa decom. Od 2018.godine radi kao saradnik u Procoding-u.

Angažovana je na kursevima programiranja za predškolce: robotika za decu, Scratch Junior i STEMkids radionice.