Miroslav Milošev

Miroslav Milošev

Rođen je 1998. godine u Pančevu i trenutno je apsolvent na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (modul drumski i gradski saobraćaj).  Interesuje ga nauka i do sada je objavio dva rada iz oblasti saobraćajnog inženjerstva. Bavi se volonterskim radom. Od septembra 2018. godine je volonter u Centru za Razvoj Karijere Univerziteta u Beogradu, a učestvovao je i na 2 međunarodna volonterska kampa.

U Procodingu je angažovan na kursevima programiranja u Scratch – u i u programskom jeziku Python.