Nikola Đorđević

Nikola Đorđević

Rođen je 1994. godine u Pančevu. Završio je ETŠ Nikola Tesla u Pančevu kao učenik generacije, a trenutno je apsolvent na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (modul telekomunikacioni saobraćaj i mreže). U trećoj godini srednje škole učestvovao je na republičkom takmičenju iz matematike, a bio je i stalni član školskog tima na Arhimedesovom matematičkom turniru. Napisao je 2 rada iz oblasti GIS-a, a u slobodno vreme se bavi izradom sajtova, realizovanjem mnogih aktivnosti u nevladinom sektoru (kao predsednih udruženja “Pansej” iz Pančeva) i uređivanjem online mapa.

U Procodingu je angažovan kao saradnik na kursevima programskog jezika Python i Arduino platforme.