dr Sanja Vuković, dipl. inž. organizacionih nauka

Sanja Vuković

Završila osnovne studije na Fakultetu organizacionih nauka, smer menadžment 2006. godine. Dve godine kasnije je završila i master studije na FON-u, oblast: finansijski menadžment. Doktorsku tezu je odbranila 2013. godine na FON-u, takođe na smeru menadžment.  Od 2007. godine je zaposlena u Raiffeisen banci.

U edukativnom centru Procoding je angažovana kao spoljni saradnik i drži kurseve naprednog Excela za odrasle.