Suzana Čugalj, struk. mast. vasp.

Suzana Čugalj

Rođena je 1985. u Osijeku. Završila je master strukovne studije na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače u Šapcu. Ima višegodišnje iskustvo u radu sa decom. Od 2018.godine radi kao saradnik u Procoding-u.

Angažovana je na kursevima programiranja za predškolce: robotika za decu, Scratch Junior i STEMKids radionice.