Žaklina Jovanović, dipl. mat.

Žaklina Jovanović

Rođena 1976. u Leskovcu. Diplomirala teorijsku matematiku 2001. na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Ima preko 20 godina iskustva u radu sa decom školskog uzrasta. Stalno zaposlena kao nastavnik matematike i informatike u srednjoj školi. Maksimalno posvećena radu sa decom. Prisustvovala velikom broju seminara na temu pedagogije, motivacije kod dece, primeni IKT u nastavi, itd. Majka dvoje dece školskog uzrasta.

Od 2018. godine zaposlena kao saradnik u Procoding-u, gde drži kurseve Lego robotike i programiranja u Scratch-u.