Python kurs za odrasle

Python programski jezik je trenutno jedan od najpopularnijih programskih jezika koji ima široku primenu u svetu. Iako je veoma lak za učenje, Python je sjajan alat za pravljenje moćnih programa, igrica i web aplikacija.

Da li ste znali da sajtovi YouTube, Instagram, DropBox i Reddit rade upravo u programskom jeziku Python?

Python programiranje
Algoritam - programiranje

Kome je kurs namenjen

Kurs je namenjen svima koji bi želeli da nauče osnove programiranja u programskom jeziku Python (za mlađe polaznike smo pripremili poseban kurs).

Teme koje se obrađuju na kursu

  • Uvod u programiranje, rešavanje problema i algoritmi
  • Uvod u radno okruženje
  • Tipovi podataka, operatori i promenljive
  • Uslovno grananje
  • Ciklus petlje
  • Nizovi, liste i rečnici
  • Ugrađene funkcije
  • Definisanje funkcija

Trajanje kursa

Kurs traje 12 dvočasa.

Prijavite se